Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα – Παρασκευή 11:00-19:00

Τηλέφωνο

a

Πολιτική απορρήτου & Cookies

 

 

Πολιτική απορρήτου

 

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχει ως στόχο να ενημερώσει σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς όταν επισκέπτεστε την παρούσα ιστοσελίδα, τον τρόπο με τον οποίο αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ελέγχετε τη χρήση και τη γνωστοποίηση των πληροφοριών που σας αφορούν καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία των πληροφοριών αυτών. H παρούσα Πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης, οι οποίοι ενσωματώνονται δι’ αναφοράς.

Ο ιστότοπος του Ιατρείου του Βασίλειου Ψάρρα, με έδρα Μιχαλακοπούλου 104, Αθήνα  (εφ’ εξής το «Ιατρείο» ή ο «Ιστότοπος») ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ενημερώνει εσάς ως πρόσωπο το οποίο τα εκάστοτε προσωπικά δεδομένα αφορούν (εφεξής το «Υποκείμενο») ότι κατά την επίσκεψη ή χρήση του ιστότοπου www.psarras-gnathologos.gr, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Ν. 4624/2019, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που ψηφίστηκε την 27η Απριλίου 2016 και τέθηκε σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018 (εφεξής ο «GDPR»), καθώς και των αποφάσεων, οδηγιών και κανονιστικών πράξεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται το Ιατρείο

Το Ιατρείο διασφαλίζει τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα το Υποκείμενο ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο της ταυτότητας του, όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται είναι τα απολύτως απαραίτητα για την υλοποίηση της αιτούμενης από το Υποκείμενο ενέργειας.

Το Υποκείμενο εξασφαλίζει ότι τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα είναι ορθά και ακριβή και δεσμεύεται να ειδοποιεί το Ιατρείο για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτά. Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στο Ιατρείο ή σε οποιονδήποτε τρίτο μέσω κοινοποίησης λανθασμένων, ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών στη φόρμα επικοινωνίας είναι αποκλειστική ευθύνη του Υποκειμένου.

Χρήση του ιστότοπου από ανήλικους

Σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 1 εδ. α) του GDPR σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του Νόμου, ανήλικοι κάτω των δεκαπέντε (15) ετών απαγορεύεται να γνωστοποιούν μέσω του ιστότοπου του Ιατρείο προσωπικά τους δεδομένα, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της/του κηδεμόνα τους.

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων

Σκοπός της συλλογής και της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από το Ιατρείο είναι η επικοινωνία με το Υποκείμενο για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του αιτήματος που έχει αποστείλει στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Περαιτέρω, το Ιατρείο συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αναγκαία για τις βασικές λειτουργίες του ιστότοπού του, όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές του ιστότοπου (αναγκαία  cookies). Όταν το Υποκείμενο εισέρχεται στον ιστότοπο, το Ιατρείο μπορεί, κατόπιν ρητής συγκατάθεσης του, να συλλέξει, επίσης, δεδομένα περιήγησης για σκοπούς ανάλυσης (π.χ. παρακολούθηση επισκεψιμότητας), και για στατιστικούς σκοπούς (τύπος Browser, Λειτουργικό Σύστημα, Internet Protocol Addresses (IP)), προκείμενου να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο το Υποκείμενο αλληλοεπιδρά με τον ιστότοπο και να την βελτιώσει προς την αντίστοιχη κατεύθυνση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη κατηγορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική cookies του ιστότοπου.

Tο Ιατρείο συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

Χρόνος τήρησης των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται τηρούνται και φυλάσσονται σε ασφαλές περιβάλλον, αποκλειστικά και μόνο για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους (βλ. παράγραφο υπ’ αριθμόν 3) και μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη των εν λόγω σκοπών, με την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα υγείας των πελατών τηρούνται για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από τη με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της συμβατικής σχέσης μεταξύ του Ιατρείου και του πελάτη, και διαγράφονται-καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο μετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος, εκτός εάν προβλέπεται η συνέχιση της τήρησής τους από την κείμενη νομοθεσία, όπως λ.χ. σε περίπτωση ανάκυψης αστικής φύσεως υποθέσεων ή διερεύνησης αξιόποινης πράξης, περίπτωση φορολογικού ελέγχου κλπ.

Ασφάλεια των δεδομένων

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από το Ιατρείο διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Το Ιατρείο λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Παραβιάσεις δεδομένων

Το Ιατρείο δεσμεύεται ότι σε περίπτωση παραβίασης της βάσης δεδομένων του θα ενημερώσει τα Υποκείμενα καθώς και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εντός 72 ωρών από την παραβίαση.

Αποδέκτες των δεδομένων

Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων είναι το Ιατρείο καθώς και οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του. Το Ιατρείο εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση ή διάθεση των προσωπικών δεδομένων του Υποκειμένου σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση. Ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει πληροφορίες που αφορούν στο Υποκείμενο, εάν η νομοθεσία εισάγει αντίστοιχη σχετική υποχρέωση ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από δικαστική απόφαση, εισαγγελική διαταγή ή παραγγελία ή απόφαση άλλου προσώπου ή διοικητικού οργάνου με εκ του νόμου αρμοδιότητα να υποχρεώσει την αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών.

Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του Ιατρείου

Το Ιατρείο χρησιμοποιεί τρίτους παρόχους υπηρεσιών (λογιστή, πάροχο web hosting και νομικούς συμβούλους) για να διαχειρίζονται μία ή περισσότερες πτυχές των δραστηριοτήτων του, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας προσωπικών πληροφοριών. Όταν το Ιατρείο κάνει χρήση μιας εξωτερικής εταιρίας ή συνεργάτη, χρησιμοποιεί συμβατικές δεσμεύσεις και άλλα κατάλληλα μέσα για να εξασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα του Υποκειμένου χρησιμοποιούνται με τρόπο που να συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία και την παρούσα Πολιτική.

Χρήση Cookies

Το Ιατρείο χρησιμοποιεί cookies αναγκαία για τις βασικές λειτουργίες του ιστότοπου. Περαιτέρω, προκειμένου να αναλύσει την συμπεριφορά των επισκεπτών, να παρακολουθήσει τις προτιμήσεις, και να συγκεντρώσει πληροφορίες για το Υποκείμενο. Χρησιμοποιεί cookies για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης και για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων, ώστε ο ιστότοπος να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του κάθε Υποκειμένου. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειες και τις προτιμήσεις του Υποκειμένου (όπως προτιμήσεις απεικόνισης, γλώσσα κλπ.) για ορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε το Υποκείμενο να μην χρειάζεται να εισάγει τις προτιμήσεις αυτές εκ νέου κάθε φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπο, εκτός εάν το επιθυμεί.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες για τα cookies που συλλέγουμε, δείτε την Πολιτική Cookies παρακάτω.

Σύνδεση με δικτυακούς τόπους τρίτων

Οποιαδήποτε διασύνδεση του Ιατρείου μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο τρίτων μερών δεν συνεπάγεται την εκ μέρους του ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για την πολιτική που ακολουθείται στον ιστότοπο σχετικά με την προστασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Το Υποκείμενο θα πρέπει να φροντίζει το ίδιο να ενημερώνεται για την προστασία και διαχείριση των δεδομένων του από τους ανωτέρω δικτυακούς τόπους.

Δικαιώματα Πρόσβασης, Διόρθωσης και  Διαγραφής

Σύμφωνα με τον GDPR (άρθρα 15-18, 20-21 GDPR) το Υποκείμενο έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων και εναντίωσης. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω αποστολής e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ιατρείου info@mcdental.gr από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της οποίας υποβλήθηκε το αρχικό e-mail, ώστε να γίνει η ταυτοποίηση του Υποκειμένου.

Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Στην περίπτωση που το Υποκείμενο θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στα κάτωθι στοιχεία:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
www.dpa.gr
Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλέφωνο 210 6475628
E-mail: complaints@dpa.gr 

 

 

Πολιτική Cookies

Ο Ιστότοπος για την καλύτερη λειτουργία της και τη βελτίωση της πλοήγησης σε αυτόν, χρησιμοποιεί cookies. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τι είδους cookies χρησιμοποιεί ο Ιστότοπος  και για ποιους σκοπούς. Επιπλέον, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ποια cookies είναι αναγκαία για την λειτουργία της Ιστοσελίδας και ποια μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσης σας, η οποία μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε. Αυτό θα βοηθήσει στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ενώ παράλληλα θα διασφαλίσει ένα φιλικό προς εσάς περιβάλλον περιήγησης. Στη συνέχεια μπορείτε να διαβάσετε τι είναι τα cookies, ποια cookies χρησιμοποιεί ο Ιστότοπος και πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση τους.

Τι είναι τα Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας διαδικτυακός τόπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας, στο tablet ή στην κινητή σας συσκευή όταν τον επισκέπτεστε. Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης και την παροχή εξατομικευμένου περιεχομένου που αντικατοπτρίζει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Με τον τρόπο αυτό, η Ιστοσελίδα θυμάται τις ενέργειες και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε εκ νέου τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που την επισκέπτεστε, εκτός εάν το επιθυμείτε.

Ο Ιστότοπος δεν μπορεί να εξακριβώσει την προσωπική σας ταυτότητα μέσω των cookies και δεν διατηρεί κανένα αρχείο ή βάση δεδομένων με τα προσωπικά σας δεδομένα. Όλα τα cookies, εκτός από τα αναγκαία για την λειτουργία της Ιστοσελίδας, αποθηκεύονται στη συσκευή σας μόνον εφόσον δώσετε τη ρητή σας συγκατάθεση. Μπορείτε να άρετε ή να τροποποιήσετε την συγκατάθεση σας αναφορικά με τα cookies οποτεδήποτε.

Τα Cookies στην Ιστοσελίδα και πώς να τα διαχειριστείτε

Το Ιατρείο στην Ιστοσελίδα του χρησιμοποιεί προσωρινά cookies (session cookies), τα οποία παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας και διαγράφονται όταν κλείσετε το πρόγραμμα πλοήγησης. Ειδικότερα:

Αναγκαία Cookies:

Τα αναγκαία cookies βοηθούν στο να γίνει χρηστική μία ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Τα απαραίτητα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά δεν μπορεί να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου γι’ αυτό και θεωρούνται απολύτως απαραίτητα. Δεν μπορείτε να μην επιλέξετε τα αναγκαία cookies, διότι η Ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά. 

Cookies Προτίμησης:

Τα cookies προτίμησης επιτρέπουν σε μια ιστοσελίδα να θυμάται πληροφορίες που αλλάζουν τον τρόπο που συμπεριφέρεται η ιστοσελίδα ή την εμφάνισή της, όπως την προτιμώμενη γλώσσα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. 

Στατιστικά Cookies:

Τα στατιστικά cookies βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα.

Εμπορικής Προώθησης:

Τα cookies εμπορικής προώθησης χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των επισκεπτών στους ιστότοπους. Η πρόθεση είναι να εμφανίζονται διαφημίσεις που είναι σχετικές και ελκυστικές για τους χρήστες και ως εκ τούτου πιο πολύτιμες για τρίτους εκδότες και διαφημιστές.

Πώς να ελέγχετε τα Cookies

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, αφού πρώτα ενημερωθείτε και αποδεχτείτε τη συλλογή τους, εκτός από τα αναγκαία για την λειτουργία της Ιστοσελίδας cookies, τα οποία αποθηκεύονται αυτόματα με την χρήση της Ιστοσελίδας. Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε τι σκοπό ικανοποιεί κάθε cookie και είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να αποδεχτείτε μόνο τα αναγκαία cookies, ορισμένα ή όλα τα cookies της Ιστοσελίδας. Έχετε το δικαίωμα να άρετε τη συγκατάθεση σας για την χρήση των cookies οποιαδήποτε στιγμή για όλα τα cookies εκτός από τα απολύτως απαραίτητα cookies, τα οποία είναι αναγκαία για την λειτουργία της Ιστοσελίδας. Mε την επίσκεψη σας στην Ιστοσελίδα μπορείτε να επιλέξετε μέσω του αναδυόμενου παραθύρου (pop up) αν αποδέχεσθε ή απορρίπτετε τα cookies που χρησιμοποιεί. Αφού επιλέξετε το αντίστοιχο εικονίδιο, το σύμβολο με τον συνδετήρα στο κάτω αριστερά μέρος της οθόνης θα βρίσκεται μόνιμα στην οθόνη σας, ώστε να έχετε ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να αλλάξετε την απάντηση σας. Μπορείτε σε κάθε περίπτωση να ανατρέξετε στην παρούσα Πολιτική Cookies για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτά.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Η μη αποδοχή κάποιου cookie ή μίας κατηγορίας cookies στην Ιστοσελίδα δεν θα διαγράψει τα υφιστάμενα cookies από το πρόγραμμα πλοήγησης. Αυτό θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά, μέσα από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαγραφής των cookies ή προσαρμογής των ρυθμίσεων των cookies για το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε από την παρακάτω λίστα:

  • Χρήσιμος οδηγός για διαγραφή και διαχείριση cookies σε προγράμματα πλοήγησης: http://www.aboutcookies.org

Τα προγράμματα περιήγησης (web browsers) είναι συνήθως ρυθμισμένα από προεπιλογή να αποδέχονται τα cookies. Σήμερα, ολοένα και περισσότερα προγράμματα περιήγησης, αν και όχι όλα στο σύνολο τους, έχουν εγκαταστήσει αναδυόμενο μήνυμα για την παροχή συγκατάθεσης του χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, εάν θέλετε να τροποποιήσετε τη λειτουργία του προγράμματος περιηγήσεως (web browser) που χρησιμοποιείτε ώστε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των cookies ή να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης τους, μπορείτε να ανατρέξετε στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τα cookies:

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλους ιστότοπους. Η Ιστοσελίδα δεν ελέγχει τα cookies ή/και τις τεχνολογίες παρακολούθησης άλλων ιστότοπων και η παρούσα Πολιτική σχετικά με τα cookies δεν ισχύει για τους ιστότοπους αυτούς.

Επειδή η παρούσα ενημέρωση και οι εμπεριεχόμενοι σε αυτή όροι προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να τροποποιηθούν, πρέπει τακτικά να ενημερώνεστε για το περιεχόμενο της παρούσας και να ελέγχετε για τυχόν αλλαγές. 

Τελευταία ενημέρωση: 20.03.2024

 

 

Αναλυτικές πληροφορίες για τα cookies που χρησιμοποιούμε: